top of page

Hur kan jag och min familj få bidrag för att kunna vara med på läger?

 

Det finns väldigt många olika stiftelser och fonder där föreningar och organisationer kan söka pengar till olika aktiviteter. Vår förening har varit lyckosam och fått bidrag från ett antal fonder och stiftelser.

För enskilda personer och familjer finns det också möjlighet att söka pengar. Hur gör man och vart vänder man sig?

Först och främst ska ni vända er till Habiliteringens kurator. Kuratorn brukar känna till de fonder och stiftelser som finns på hemorten eller i det egna länet. När man letar på Internet, finns det en hel del information om fonder på Landstingens/ Regionernas hemsidor. Väl inne på Landstingens sidor är ett bra sökord handikappupplysningen.  På Landstinget Stockholm finner man flera bra förslag på fonder. Länk

 

Länsstyrelserna i våra olika län har register över fonder inom det egna länet. Fonderna har olika ändamål som de delar ut bidrag till. Ett ändamål, som kan gälla våra barn och ungdomar, är bidrag till barn och ungdomars fostran. Du kan nå länsstyrelserna via internet på www.lst.se

 

Flera familjer har med framgång sökt bidrag till läger hos de lokala FörstaMajblomme-kommittérna Gå in på www.majblomman.se. Där kan du hitta vägen till din lokala kommitté.

 

Rädda Barnen har en särskild fond ur vilken enskilda under 18 år. Fonden heter Rädda Barnen, Inga Kempes Fond, 107 88 Stockholm. Det krävs en särskild blankett som kan beställas per tfn 08-698 90 00.

 

Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel till handikappade, Box 148, 147 23 Tumba. Även här behövs en särskild blankett, Denna kan beställas genom ett brev till stiftelsen på ovanstående adress. Ansökningstid är senast 15 maj resp. 15 december varje år.

 

Linnea och Josef Carlssons Stiftelse kan också lämna bidrag till enskilda, dock har man inkomstprövning. Man lämnar ansökan senast 31 mars resp. 15 oktober på särskild blankett. Denna kan beställas på telefon 042-11 70 19. Se även www.carlssonsstiftelse.se.

 

Sunnerdahls Handikappfond, Fru Marias väg 17, 125 33 Älvsjö  är ytterligare en fond, som lämnar bidrag till enskilda. Den sökande ska inte vara äldre än 30 år och ansökan ska lämnas in på särskild blankett senast den 15 februari. Blanketten kan beställas på telefon 08-749 32 80.

 

Fler fonder där man kan söka oavsett var man bor:

  • Félix Neubergs stiftelse

  • Folke Bernadotte stiftelsen

  • Gunvor och Josef Anérs stiftelse

  • Lindhés Advokatbyrå, som ansvarar för förvaltningen av flera stiftelser

 

Lokala Lions och Svenska Kyrkan kan ibland lämna bidrag till funktionshindrade barns rekreation. Flera banker förvaltar också stiftelser och fonder, ta kontakt med din egen bank för mer information.

bottom of page