Svenska Noonanföreningens styrelse 2021-2022

          Ordförande

Pi Tuvesson Cohen

Murarevägen 5

227 30  Lund

pisan@me.com

0735-06 80 90

 

 

Håkan.JPG

Kassör

   Håkan Ewerklou

Västertäppsvägen 2

132 35  Saltsjö-Boo 

hakan.ewerklou@hotmail.se

0708-84 13 14

 

 

Miriam.JPG

Vice Sekreterare/ersättare

Miriam Svensson

Yxenhult 7510

240 80 Skånes Fagerhult   

miriam.svensson@markaryd.se

0708385981

Elisabeth.JPG

                 Ersättare

Elisabeth Ivarsson

Tegelbruksgatan 14

441 56  Alingsås

elisabeth.ivarsson@outlook.com

0731-40 91 80

 

 

 

cynthia.jpg

Ledamot

 

Cynthia Anticona

 

cynthiaanticona@hotmail.com

 

0704-00 65 06

Ledamot

Magnus Molander

Tärngatan 4

592 42  Vadstena   

molvad@antikvariet.se

072-879 88 27

Fredrik.JPG

         Sekreterare

Fredrik Warnquist

Möllevångsvägen 61

222 40 Lund

fredrik.warnquist@gmail.com

 0705-68 80 48

Jan.JPG

Vice Ordförande

Jan Olausson

Lövedal 6

517 92 Bollebygd

jan.olausson@eltjanstbollebygd.se

0709-42 12 77

Alice.JPG

Ledamot

Alice Borglin

Ellenborgsvägen 27

212 33  Malmö

aliceborglin@gmail.com
0768-999480