Svenska Noonanföreningens styrelse 2020-2021

          Ordförande

Pi Tuvesson Cohen

Murarevägen 5

227 30  Lund

pisan@me.com

0735-06 80 90

 

 

Kassör

   Håkan Ewerklou

Västertäppsvägen 2

132 35  Saltsjö-Boo 

hakan.ewerklou@hotmail.se

0708-84 13 14

 

 

Ledamot

Nils Svensson

Yxenhult 7510

240 80 Skånes Fagerhult   

nils.svensson@asljungapallen.se

0705-55 94 83 

                 Vice Ordförande

Elisabeth Ivarsson

Tegelbruksgatan 14

441 56  Alingsås

elisabeth.ivarsson@outlook.com

0731-40 91 80

 

 

 

cynthia.jpg

Ersättare

 

Cynthia Anticona

 

cynthiaanticona@hotmail.com

 

0704-00 65 06

Ledamot

Magnus Molander

Tärngatan 4

592 42  Vadstena   

molvad@antikvariet.se

072-879 88 27

fredrik.jpg

         Sekreterare

Fredrik Warnquist

Möllevångsvägen 61

222 40 Lund

fredrik.warnquist@gmail.com

 0705-68 80 48

Ledamot

Jan Olausson

Lövedal 6

517 92 Bollebygd

jan.olausson@eltjanstbollebygd.se

0709-42 12 77

Aice.jpg

Ersättare

Alice Borglin

Ellenborgsvägen 27

212 33  Malmö

aliceborglin@gmail.com
0768-999480