top of page

Aktiviteter

Varje år sedan 1997 arrangerar Svenska noonanföreningen ett familjeläger för medlemmarna. 

Under årens lopp har vi varit på många olika ställen i Sverige, och två gång i Danmark. Ibland har vi haft vinterläger med skidåkning under påsken, men för det mesta har vi haft sommarläger.

Men vi gör andra saker också: vårt medlemsblad NoonanNytt kommer ut fyra gånger om året, vi anordnar särskilda träffar för våra unga vuxna diagnosbärare som vi kallar Noonanhäng, har ungdomsaktiviteter och kontaktpersonsverksamhet. Dessutom har vi gjort en film: Vi med Noonan, som kom 2008.

Sommarläger

Noonanhäng

bottom of page