top of page

SYFTE OCH MÅL FÖR SVENSKA NOONANFÖRENINGEN

    SYFTE

      Svenska Noonanföreningen har följande syften med verksamheten:

  • Rådgivning, stöd och upplysning till medlemmar och deras familjer.

  • Informera och sprida kunskap om Noonans syndrom till skola,försäkringskassa, sjukvård m.fl.

  • Medverka till forskning.

  • Samverka och utbyta information med andra Noonanföreningar.

 

    STRATEGIER

  • Vi ska ha goda kontakter med läkare och andra specialister och centrala myndigheter (ex skola, försäkringskassa) som kan hjälpa och stödja medlemmar.

  • Vi ska ha tillgång till och sprida den information som finns om Noonans syndrom.

  • Vi ska sprida informationen om föreningen till beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

  • Det ska vara lätt för den som önskar att få information om Svenska Noonanföreningen.

  • Vi  samarbetar med riksförbundet Sällsynta diagnoser.

  • Vi ska skapa mötesplatser för diagnosbärare och deras familjer

 

    ÖVERGRIPANDE MÅL

      Vi ska berika tillvaron för personer med Noonans syndrom och deras anhöriga. 

      Vi ska förverkliga Svenska Noonanföreningens syften.

Svenska Noonanföreningen är en politiskt obunden organisation och verksamheten präglas av en demokratisk värdegrund och principen om alla människors lika värde.
 
bottom of page