The RASopathy Network

 

The RASopathy Network är ett internationellt nätverk för RAS/MAPK-syndrom: The RASopathy Network

 

 

The RAS/MAPK Syndromes Homepage innehåller kartläggningar av de olika mutationerna bakom t.ex. Noonans syndrom: Homepage

 

The RASopathies

Developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation

 

En tidig version av en senare (2009) publicerad artikel som handlar om hur RAS/MAPK-syndromen (dit Noonans syndrome hör) hänger samman och påverkar diagnosbärarna. William E. Tidyman and Katherine A. Rauen: The RASopathies