top of page

Resurspersoner

 

Följande personer har tackat ja till att vara resurspersoner för Svenska noonanföreningen. Samtliga har erfarenhet av att arbeta med diagnosbärare som har Noonans syndrom.

Docent Hans Tropp
Regionsjukhuset
Linköping
Tel: 013-22 20 00
hans.tropp@lio.se

 

Docent barnendokrinolog Jovanna Dahlgren
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg
Tel. 0702-75 02 33
jovanna.dahlgren@gu.se

 

Överläkare Berit Kriström
Endokrinsjuksköterska Gunilla Lundholm
Endokrina teamet, Barnmottagningen
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 00 00,

Spec. sjuksköt.: 090-785 15 71

 

Professor Göran Annerén
Klinisk genetik
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 59 42
goran.anneren@genpat.uu.se

 

Docent Marie-Louise Bondeson
Klinisk genetikAkademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 59 39

 

 

 

Överläkare Maria Halldin
barnendokrinologi
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Tel/vx: 018-611 00 00

 

Överläkare Lars Hagenäs
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Tel: 08-517 70 00

 

Överläkare Eva-Lena Stattin
Klinisk genetik
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel. sekr.: 090-785 28 19
evalena.stattin@vll.se

 

Chef Ågrenska, Anders Olausson
Tel: 031-750 91 50
agrenska@agrenska.se

bottom of page