Extra Årsmöte 2020 Svenska Noonanföreningen

 

Påminnelse om extra årsmöte per telefon 10 december kl.20.00
Anmäl deltagande till: fredrik.warnquist@gmail.com eller till Pi Tuvfesson Cohen på telefon 0735-06 80 90 någon dag i förväg.

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 3 Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justerare av protokoll

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Förslag till budget och verksamhetsplan 2021 Presentation av budget och verksamhetsplan för 2021

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Avslut

Sommarläger

 Höllviken

 2019

Swish

 Nu är det lätt att ge ett bidrag till föreningens verksamhet!

Bara Swisha valfritt belopp till 123 160 14 34